x
Hollands Wild In het Hart

Hollands Wild in Leeuwarder Courant

Midden in de Leeuwarder Courant van 11 april jl. stonden we op een volledige dubbelpagina met ons hele verhaal.

“If you can’t beat it, eat it!”

Klik hier voor het hele artikel.

Het hele team van Hollands Wild is hier bijzonder trots op!

Al worden abusievelijk Dirk-Jan en Jo als de ondernemers van Hollands Wild genoemd.
Weet dat we met z’n vieren zijn:
– Jo Kloet
– Dirk-Jan Polak
– Marinus Roobol
– Rutger van Soelen

Leave a reply